Meteen naar de inhoud

Beleidsplan

Doelstellingen
Het doel van de vereniging is het bevorderen van het socialisme en de bekendheid daarvan, ten behoeve van het algemeen belang. Om dit doel ten uitvoer te brengen voeren we verschillende werkzaamheden uit, namelijk;

het (doen) uitgeven van zowel klassieke als moderne marxistische literatuur;
het verkopen van producten met een socialistisch of progressief thema via een webshop en andere kanalen, waarvan de opbrengst uitsluitend ten goede komt van socialistische initiatieven en organisaties;
het stimuleren van openbare discussie over sociale en maatschappelijke onderwerpen;
het verwerven van giften, erfstellingen en legaten;
het verrichten van alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Werkzaamheden & verwerving van inkomsten
Het (doen) uitgeven van marxistische literatuur verloopt via socialistische uitgeverij Proletaris, op dit moment een handelsnaam van het Marxistisch Centrum. De werkgroep rondom Proletaris handelt grotendeels zelfstandig, maar is wel ondergeschikt aan de besluiten van de ALV en moet een beleidsplan opstellen dat goedgekeurd moet worden door het bestuur van het Marxistisch Centrum. De werkgroep rondom Proletaris handelt te allen tijde  zonder winstoogmerk en ten behoeve van het algemeen belang.

Het verkopen van producten met een progressief of socialistisch thema verloopt via webshop De Rode Lap, op dit moment een handelsnaam van het Marxistisch Centrum. De werkgroep rondom De Rode Lap handelt grotendeels zelfstandig , maar is wel ondergeschikt aan de besluiten van de ALV en moet een beleidsplan opstellen dat goedgekeurd moet worden door het bestuur van het Marxistisch Centrum. De werkgroep rondom De Rode Lap handelt te allen tijde zonder winstoogmerk en ten behoeve van het algemeen belang.

Het stimuleren van openbare discussie zal vooral plaatsvinden door het financieel ondersteunen van openbare lezingen en discussieavonden en het publiceren van literatuur met daarin verschillende standpunten via Proletaris.

Het verwerven van giften, erfstellingen en legaten verloopt via het Marxistisch Centrum. Wij zullen actief proberen donateurs te vinden voor het Marxistisch Centrum om ons doel te vervullen.

Beheer & besteding van het vermogen
De opbrengsten van Proletaris, De Rode Lap, de verworven inkomsten en alle andere inkomsten komen volledig ten goede van het algemeen belang in de vorm van het ondersteunen van socialistische initiatieven en organisaties. Deze laatstgenoemden kunnen door het aanleveren van een plan aanspraak maken op de geldmiddelen van het Marxistisch Centrum. Uit dit plan moet blijken dat de financiële steun van het Marxistisch Centrum volledig ten goede komt van het algemeen belang, en niet van individuen. 

Overige gegevens
Het Marxistisch Centrum is gevestigd in Groningen en heeft KVK-nummer 82832943. Bestuurders (en andere leden) van de vereniging ontvangen geen financiële compensatie voor hun activiteiten.